Výkonnost

Energie

  • vypracování energetických průkazů odpovídající zákonům příslušné země
  • nejvýhodnější zateplení obvodového pláště budovy
  • doklady o nizkoenergetické náročnosti stavby dle požadavku
  • vypracování znaleckých posudků