Výkonnost

Vlhkost

  • výpočet difůze vodní páry
  • zamezeni povrchové kondenzace
  • vypracování konstrukčních detailů
  • zjišťování příčin škod (plíseň,vlhkost)
  • sanační opatřeni
  • vypracováni znaleckých posudků