Výkonnost

Zvuková izolace

  • výpočet zvukotechnickych ukazatelů vnitřních a vnějších stavebních dílů
  • vypracování konstrukčních návrhů a jednotlivých řešení
  • vypracování opatření,která zabrání šíření zvuku a vibrací
  • měření vzduchového a krocejoveho hluku
  • vypracování znaleckých posudků