Výkonnost

Teplo

  • výpočet a dimenzováni prostupu tepla
  • 2 a 3 dimenzionální analýza tepelného mostu
  • vypracování metod řešení konstruktčního provedeni
  • letni tepelná izolace
  • vypracování znaleckých posudků