Služby

Služby

V posledných rokoch sa stále zvyšujú požiadavky užívateľov na pohodlie pri bývaní a pri práci. Tieto nároky zahŕňajú okrem iného teplotnú pohodu a vytvorenie obytných a pracovných priestorov, ktoré sú chránené pred hlučným okolitým svetom. Ďalej rastie dopyt po stavbách s nízkou spotrebou energie, priaznivých pre životné prostredie a „pasívnych domoch“.

Zabezpečenie týchto nárokov predpokladá cielené a rozsiahle projektovanie v oblasti stavebnej fyziky už pri štádiu navrhovania. Toto sa uskutočňuje v spolupráci so všetkými odbornými profesiami zúčastnenými na projekte a v súlade s individuálnymi potrebami stavebníka.