Služby

Energia

  • vystavenie „energetického preukazu“ podľa príslušných krajinných zákonov
  • THEWOSAN (tepelne energetická sanácia obytného domu), termická optimalizácia obvodového plášťa budovy
  • preukaz na „dom s nízkou spotrebou energie“ podľa požiadaviek príslušnej spolkovej krajiny
  • preukaz na „pasívny dom“
  • vypracovanie posudkov