Služby

Vlhkos

  • výpočty difúzie vodných pár
  • zabránenie kondenzácie na povrchu
  • vypracovanie konštruktívnych detailov
  • zisťovanie príčin poškodenia (pliesní, vlhkosti)
  • návrhy sanácie
  • vypracovanie posudkov