Služby

Technické zariadenie budov

  • výpočty šírenia zvuku
  • dimenzovanie technických zariadení budov z hľadiska akustiky (napr. povolenie prevádzkových zariadení)
  • dimenzovanie tlmičov zvuku a pružného uloženia
  • merania imisie zvukových vĺn technických zariadení budov