Služby

Zvuková izolácia

  • výpočet zvukovoizolačných charakteristík pre vnútorné a vonkajšie stavebné dielce (zvuková a kročajová nepriezvučnosť)
  • vypracovanie konštrukčných návrhov a detailných riešení
  • vypracovanie opatrení na zabránenie šírenia zvuku v tuhých látkach a na zabránenie vibrácie
  • stavebnoakustické merania (zvuková a kročajová nepriezvučnosť, fasády)
  • vypracovanie posudkov