Služby

Teplo

  • výpočet a dimenzovanie prestupu tepla
  • 2- a 3-rozmerné analýzy teplotných mostov (izotermy a výpočet povrchových teplôt)
  • vypracovanie návrhov riešenia konštruktívnych spôsobov realizácie
  • ochrana pred teplom v lete, návrhy tienenia
  • vypracovanie posudkov
  • termografia