Podnik

K2 Bauphysik

Podnik K2 Bauphysik GmbH (K2 Stavebná fyzika spol. s r.o.) bol založený v roku 2006. Jeho experti vykazujú rozsiahle odborné znalosti a dlhodobú skúsenosť v celej oblasti stavebnej fyziky. Tieto zahŕňajú projektovanie v oblasti stavebnej fyziky a starostlivosť a poradenstvo pre malé prístavby a prestavby až po veľké projekty, akými sú administratívne stavby, školy/univerzity a obytné objekty.

Naviac sa pri uvedených činnostiach vykonávajú v etape projektovania a realizácie merania hluku, posúdenia škody atď. Okrem činnosti doma sa realizujú projekty aj na medzinárodnej úrovni.